Οσφυαλγία & ισχυαλγία

26-12-2016

Η οσφυαλγία ενοχοποιείται για το 25% των προσωρινών αναπηριών και το 40% των μόνιμων, γι’ αυτό και παγκοσμίως δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψή της. Είναι στχνότερη στην 4η και 5η δεκαετία της ζωής μας και συνήθως οφείλεται σε εκφύλιση των κατώτερων οσφυικών διαστημάτων που είναι τα πιο κινητά.

Μπορείτε να διαβάσετε την συνέχεια του άρθρου εδώ.