Πα.Σ.Ο.Νο.Π: Στο εξωτερικό νοσηλευτές μπορούν να συνταγογραφούν

19-04-2017

Συντεχνίες και τροχοπέδη στη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού αυτούς που αντιδρούν στη δυνατότητα συνταγογράφησης που παρέχει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο σε επαγγελματίες Υγείας ΤΕ μαιευτικής. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Ενώ το σχέδιο νόμου για την “Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” (ΠΦΥ) βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π), απαντά με το παρόν κείμενο σε όλους όσοι συντηρούν διαχρονικές συντεχνίες υπονομεύοντας την Επιστημονικότητα του Επαγγελματία Νοσηλευτή/τριας, Μαίας/Μαιευτή, Επισκέπτη Υγείας στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας στους Πολίτες.

Στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, η Ομάδα Υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί) θα αναλαμβάνει την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στις Τοπικές Μονάδες και τα Κέντρα Υγείας, με κριτήρια τις ανάγκες και τον αριθμό των ληπτών υπηρεσιών υγείας. Ανάλογα συστήματα ΠΦΥ λειτουργούν και στο εξωτερικό.

Η δυνατότητα συνταγογράφησης από τους επαγγελματίες υγείας  ΤΕ Μαιευτικής για τη λήψη δείγματος κολπικού και τραχηλικού υγρού (τεστ Παπανικολάου) καθώς και για τις σχετικές με την κύηση απαιτούμενες εξετάσεις, πυροδότησε αντιδράσεις από Ιατρικούς συλλόγους εις βάρος των Επαγγελματιών του Νοσηλευτικού Κλάδου με επιχειρήματα που δεν βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις, υποτιμώντας και προσβάλλοντας το Επαγγελματικό μας Κύρος αφενός και αφετέρου επιχειρώντας να προκαλέσουν το Κοινό αίσθημα ότι ανάλογες επαγγελματικές αρμοδιότητες είναι επισφαλείς.

Η Πα.Σ.Ο.Νο.Π επισημαίνει ότι και στις χώρες του εξωτερικού, ο Νοσηλευτής/τρια έχει αρμοδιότητες συνταγογράφησης φαρμάκων χρονίων παθήσεων και παρακολούθησης ασθενών σε Πρωτοβάθμιο επίπεδο, και είναι μάταιο στη χώρα μας η παροχή Υπηρεσιών Υγείας να «επιβάλλεται» ως αρμοδιότητα ή κεκτημένο μόνο της Ιατρικής Κοινότητας.