“Παχουλά” 3 στα 10 Ελληνόπουλα

26-12-2016
Τις ανησυχτικές διαστάσεις που λαμβάνει η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνει μια ακόμη μελέτη που έγινε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, καθώς διαπιστώνει πως πάνω από 3 στα 10 Ελληνόπουλα είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα.
 
Συγκεκριμένα τα πρώτα στοιχεία επιδημιολογικής μελέτης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τπυ Σχεδίου Δράσης, σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου δείχνουν το ποσοστό «υπερβαρότητας» (παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά) στο 34,4%, με τα αγόρια να αναδεικνύονται σε αρνητικούς «πρωταθλητές», καθώς το αντίστοιχο ποσοστό τους φθάνει το 35,7%, έναντι 33,1% των κοριτσιών.
 
Πιο συγκεκριμένα, το 25% των παιδιών αποδείχθηκαν υπέρβαρα και το 9,4% παχύσαρκα, ενώ το υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών εντοπίζεται από την Τετάρτη έως την Έκτη τάξη του Δημοτικού, με 36,5%. Από την Πρώτη έως την Τρίτη τάξη το ποσοστό είναι 35,1% και από την Α’ έως την Γ’ Γυμνασίου 31%
 
Οι ειδικοί διαπιστώνουν μια αυξανόμενη τάση και αναμένεται να μελετήσουν περαιτέρω πως οι αλλαγές και οι συνθήκες στη χώρα μας επηρεάζουν το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Πάντως, «παραπάνω κιλά από το φυσιολογικό δείχνει η ζυγαριά» των παιδιών στα Ιόνια Νησιά, με ποσοστό 40,5%, ενώ 4 στα 10 παιδιά είναι υπέρβαρα/παχύσαρκα στη Δ. Μακεδονία. Στο 38,6% προσδιορίζεται το ποσοστό στα νησιά του Β. Αιγαίου και στο 37,7% στην Κρήτη όταν το «χαμηλότερο» ποσοστό παχύσαρκων και υπέρβαρων παιδιών εντοπίζεται στην Ήπειρο, με ποσοστό 31,8%. 
 
Σε ό,τι αφορά στην Αττική και Θεσσαλονίκη τα νούμερα είναι στο 33,6% και 33%, αντίστοιχα. 
 
Το Πρόγραμμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – Δράσεις για την Άσκηση και την Υγιεινή Διατροφή», συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Υπουργείο Υγείας, μέσω ΕΣΠΑ και αφορά στην υλοποίηση δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας του παιδικού πληθυσμού σε όλη την Επικράτεια. Η επόμενη φάση του προγράμματος ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχει 6μηνη διάρκεια και θα υλοποιηθεί σε 85 σχολεία της χώρας, βάζοντας στο επίκεντρο παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.