Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Μεγαλύτερες οι επιπτώσεις της κρίσης στο γυναικείο πληθυσμό

08-03-2017

«Τολμήστε την αλλαγή» (Be Bold For Change) είναι το φετινό σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,  8  Μαρτίου. Η ημέρα σηματοδοτεί μια πρόσκληση για δράση για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ενίσχυση  της ισότητας των φύλων, προτρέποντας τους πολίτες να εμπνευστούν από το θέμα και να προβούν σε τολμηρές ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν σε  μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή και διαβίωση των γυναικών στους ακόλουθες άξονες:

Στην Ελλάδα, σε Έρευνα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών,  παρουσιάζεται με αδρά στοιχεία η κατάσταση της υγείας των δύο φύλων σε διάφορα επίπεδα, επισημαίνοντας τις ανισότητες που υφίστανται και τις αρνητικές επιπτώσεις λόγω της κοινωνικής και οικονομικής  κρίσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Μεταξύ των συμπερασμάτων αναφέρονται:

  Οι γυναίκες και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έχουν λιγότερα έτη υγιούς ζωής, μεγαλύτερη νοσηρότητα και δυσμενέστερους δείκτες ευεξίας και λειτουργικότητας.

  Οι δείκτες νοσηρότητας αυξάνονται κατά έτος με έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων.

  Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες διαβίωσης προκαλώντας ανασφάλεια και αβεβαιότητα στον πληθυσμό των γυναικών,  δημιουργούν αρνητική ψυχολογική κατάσταση σε αυτές προκαλώντας αύξηση των δεικτών κατάθλιψης, άγχους, συναισθηματικών διαταραχών (νευρικότητα, λύπη, ανησυχία, μελαγχολία κ.λ.π.),  αύξηση του πόνου και της δυσφορίας, καθώς και φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας με αρνητικές επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή και αύξηση του φόβου του θανάτου.

  Η αρνητική κατάσταση της υγείας εντοπίζεται περισσότερο σε γυναίκες που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ηλικιωμένες, μακροχρόνια άνεργες  με μισθολογικές ανισότητες, με κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

  Λόγω οικονομικής επισφάλειας στην περίοδο της κοινωνικής κρίσης, νέες γυναίκες μέλη νέων οικογενειών και  νοικοκυριών επιλέγουν  να μεταθέτουν για αργότερα  την περίοδο απόκτησης παιδιών καθώς και να γεννούν λιγότερα παιδιά.