ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΖΩΔΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Παγκόσμια Ημέρα για την Oζώδη Σκλήρυνση
14-05-2021

Η 15η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2012 ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Oζώδη Σκλήρυνση (Tuberous Sclerosis Complex Global Awareness Day).

Την ημέρα αυτή, χιλιάδες ασθενείς και οι οικογένειες τους ενώνουν τις δυνάμεις, προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό για τη σπάνια αυτή πάθηση και να μοιραστούν τις ιστορίες τους.

Η Οζώδης Σκλήρυνση είναι μια γενετική πάθηση, η οποία προκαλεί καλοήθεις όγκους σε διάφορα όργανα, όπως ο εγκέφαλος, τα μάτια, η καρδιά, οι νεφροί, το δέρμα και οι πνεύμονες. Είναι, επίσης, η κύρια γενετική πάθηση που προκαλεί αυτισμό και επιληψία.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από Οζώδη Σκλήρυνση, ενώ στη χώρα μας οι πάσχοντες ανέρχονται περίπου σε 1.500 άτομα.

Η ΟΣ έχει εκτιμώμενη επίπτωση 1:6.000 γεννήσεις. Δηλαδή αναμένονται περίπου 15 νέες περιπτώσεις στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Είναι γνωστή και ως νόσος του Bourneville και διεθνώς ως Tuberous Sclerosis Complex (TSC).

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της νόσου;

  • Λευκές δερματικές κηλίδες.
  • Βρεφικοί σπασμοί.
  • Επιληψία.
  • Διανοητική καθυστέρηση.
  • Χαρακτηριστικό εξάνθημα προσώπου.
  • Όγκοι σε διάφορα όργανα.
  • Αμάρτωμα αμφιβληστροειδούς.
  • Μαθησιακές δυσκολίες.
  • Διαταραχές συμπεριφοράς.
  • Αυτισμός κ.ά.