Παιδιά σε… αναμονή: Μειώθηκαν κατά 15,2% οι υιοθεσίες μέσα σε έναν χρόνο – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

03-11-2022

Εκατοντάδες παιδιά βρίσκονται σε λίστα… αναμονής για υιοθεσία ή αναδοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, σήμερα 1.400 παιδιά περιμένουν να αποκτήσουν οικογένεια.

Απογοητευτικά είναι ωστόσο, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) τα οποία δείχνουν ότι οι πράξεις υιοθεσίας το 2021 ανήλθαν μόλις σε 184 έναντι 217 το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,2%. Οι υιοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 101 και οι υιοθεσίες αρρένων ανήλθαν σε 83 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,6% και 24,5%, αντίστοιχα,σε σχέση με το 2020.

Οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 1,6% στις πράξεις υιοθεσίας σε σχέση με το 2020. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετό γονέα που αντιπροσωπεύει μονογονεϊκή οικογένεια (54,5%).

Όσον αφορά στη νομική κατάσταση των βιολογικών γονέων των υιοθετηθέντων τέκνων, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ των ετών 2020 και 2021 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των πράξεων υιοθεσίας κατά 69,4% στην κατηγορία των τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου.

Όσον αφορά στην ηλικία των υιοθετηθέντων, για το έτος 2021 η πλειονότητα (56%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0-5 ετών. Παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των πράξεων υιοθεσίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των υιοθετηθέντων εκτός από την ηλικιακή ομάδα 6-10 ετών στην οποία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 36,4%.