Πάνω από μισό δισ. ευρώ τα χρέη προς τις φαρμακευτικές το 2013

26-12-2016

Περαιτέρω μικρή υποχώρηση εμφάνισε το συνολικό χρέος του Δημοσίου προς τις ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, το τέλους Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΣΦΕΕ. Ειδικότερα η μείωση αυτή είναι της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, καθώς το Ιούνιο το σύνολο των οφειλών προς τα μέλη του ΣΦΕΕ διαμορφώθηκε στα 1,39 δισ. ευρώ έναντι 1,47 δισ. ευρώ στο τέλος του Μαϊου, ήτοι μείωση της τάξης του 5,5%. Βέβαια η μείωση αυτή αποδίδεται στην εξόφληση χρεών κυρίως του 2011 και λιγότερο του 2012, ενώ για φέτος οι εξοφλήσεις έχουν μείνει πίσω και ήδη τα χρέη προς τις εταιρείες ξεπέρασαν το μισό δισ ευρώ γαι το πρώτο εξάμηνο.

Σύμφωνα με το σχετικό γενικό πίνακα των χρεών, φαίνεται ότι το Ιούνιο, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ περιόρισαν κατά 55 εκατ. ευρώ τις οφειλές τους οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 655 εκατ. ευρώ από 710 εκατ. ευρώ το τέλος Μαϊου. Μικρότερος ήταν ο ρυθμός μείωσης για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ που υποχώρησαν μόλις 30 εκατ. ευρώ στα 680 εκατ. ευρώ. Επίσης οι οφειλές των στρατιωτικών νοσοκομείων μειώθηκαν και αυτές κατά 10 εκατ. ευρώ στα 55 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε το Ελληνικό Δημόσιο εξοφλεί τα παλαιότερα χρέη κι έτσι ενώ οι οφειλές μέχρι τις 31/12/12 έχουν υποχωρήσει, οι νέες οφειλές για το  2013 φαίνονται αυξημένες στα 518 εκατ. ευρώ  το τέλος Ιουνίου έναντι 440 στο  τέλος Μαΐου. Βέβαια αυτό ειναι είναι λογικό καθώς γίνονται και νέες αγορές φαρμάκων και έτσι αυξάνονται οι οφειλές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν θεωρείται ληξιπρόθεσμο.

Βάσει των αναλυτικών στοιχείων που δηλώσαν οι εταιρείες προς το ΣΦΕΕ και αφορούν όμως μόνο τις οφειλές ύψους 1,049 δισ. ευρώ, καθώς οι εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο χρωστάει τα υπόλοιπα περίπου 340 εκατ. ευρώ, δεν έδωσαν αναλυτικά στοιχεία, προκύπτει ότι: 

Το συνολικό ύψος των πωλήσεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ προς το Δημόσιο την περίοδο από 01.01.2010 έως 30.06.2013 ανήλθε στα 3.252,9 εκατ. ευρώ  με το συνολικό ύψος των εισπράξεων των φαρμακευτικών να φτάνει τα 2.203 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, την 30.06.2013 έχει αποπληρωθεί το 67,7% των συνολικών οφειλών των δημοσίου προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΦΕΕ.

Την 30.06.2013, το συνολικό ύψος των χρεών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 30.06.2013 ανέρχεται στα 1.049,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στα συνολικά χρέη έχουν προστεθεί και τα χρέη πριν από το 2010 που αφορούν 31,2 εκατ. ευρώγια νοσοκομεία του ΕΣΥ, 3,5 εκατ. ευρώ για το ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), 7,2 εκατ. ευρώ για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και 1,9 εκατ. ευρώ για το ΙΦΕΤ.

Τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ παρουσιάζουν πολύ υψηλές οφειλές και εμφανίζουν συνολικά χρέη 489,7 εκατ ποσό που αποτελεί το 44,4% του συνόλου των οφειλών

Το ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ) εμφανίζει και αυτό υψηλές οφειλές προς τις εταιρείες-μέλη του ΣΦΕΕ, με συνολικό ποσό οφειλών που προσεγγίζει τα 537,7 εκατ. ευρώ(48,8% επί του συνόλου των οφειλών) την 30.06.2013, εκ των οποίων τα 3,5 εκατ. ευρω αφορούν χρέη πριν το 2010.

Υψηλές οφειλές εμφανίζουν και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα οποία έχουν εξοφλήσει το 65,1% του συνόλου των τιμολογίων που εκδόθηκαν από 01.01.2010 μέχρι και την 30.06.2013, ενώ το συνολικό ύψος των χρεών τους διαμορφώνεται στα 44,2 εκατ. ευρώτην 30.06.2013, εκ των οποίων τα 7,2 εκατ. ευρώ αφορούν χρέη πριν το 2010