Παράταση για το νέο σύστημα υποβολής πωλήσεων των φαρμάκων

26-12-2016

Παράταση ζήτησαν και έλαβαν οι φαρμακευτικές εταιρίες από τον ΕΟΦ προκειμένου να εφαρμόσουν το νέο σύστημα υποβολής των πωλήσεων φαρμάκων. Συγκεκριμένα μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη μεταξύ της ∆ιοίκησης και των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΟΦ και εκπροσώπων των φαρμακευτικών εταιρειών, αποφασίστηκε η μετάθεση της έναρξης εφαρμογής του νέου συστήματος για την 9η Μαίου. 

Στο διάστημα αυτό, οι εμπλεκόμενοι καλούνται από τον ΕΟΦ να αποστείλουν όποια απορία, διευκρίνιση ή παρατήρηση έχουν που αφορά στην υλοποίηση του Νέου Συστήματος Υποβολής των Πωλήσεων Φαρμακευτικών. Σημειώνεται ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί να εφαρμοστεί το νέο σύστημα την 1η  Απριλίου. Με το νέο τρόπο οι φαρμακευτικές εταιρίες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε Διαδικτυακή Εφαρµογή τα στοιχεία πωλήσεων των φαρµακευτικών προϊόντων σε πραγµατικό χρόνο (real time). 

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ η απόφαση για την εφαρμογή του νέου συστήματος ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων «την υποχρέωση  για συνεχή  και κατάλληλο εφοδιασµό  της  αγοράς µε φαρµακευτικά προϊόντα ώστε να καλύπτονται οι  ανάγκες των  ασθενών στην Ελληνική επικράτεια.  Την ανάγκη  απλούστευσης των διαδικασιών µε σύγχρονη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των διαθέσιµων πόρων»