Παράταση της θητείας των επικουρικών φάρμακοποιών και ένταξη γιατρών από ΕΟΠΥΥ στο ΕΣΥ

26-12-2016

Παρατείνεται η θητεία των επικουρικών φαρμακοποιών από 6 -12 μήνες καθώς και λοιπού επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ έως 6 μήνες, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης. Στην ίδια τροπολογία εντάσσονται σε θέσεις κλάδου ιατρών του ΕΣΥ οι γιατροί που προέρχονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τον ΕΟΠΥΥ. 

Ειδικά για την ένταξη των γιατρών στο ΕΣΥ προβλέπεται ότι «οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού κλάδου ΠΕ ιατρών – οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικης απασχόλησης που συστάθηκαν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στις οποίες μεταφέρθηκε / μετατάχθηκε ιατρικό προσωπικό, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις».

Η τροπολογία – κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ανοικτή Διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης – αναγνωρίζει επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτριών πτυχιούχων της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.