Περιμένουμε να κινδυνεύσει σοβαρά ένα νεογνό; Στο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ οι νοσηλευτές της μονάδας εντατικής νοσηλείας και η Διοίκηση πρέπει να βρουν λύση!

11-09-2017

Με ένα χαρακτηρισμένο ως «εξαιρετικά επείγον» έγγραφό τους, οι 32 νοσηλευτές της Α’ και της Β’ μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ) του νοσοκομείου παίδων της Αθήνας «Αγία Σοφία» καθιστούν σαφές στη διοίκηση του ιδρύματος ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν εφεξής σε μεταφορές βαρέως πασχόντων νεογνών από τα νοσοκομεία στα οποία εκείνα έχουν μόλις γεννηθεί προς το «Αγία Σοφία».

Την επιστολή των 32 νοσηλευτών των δύο ΜΕΝΝ του «Αγία Σοφία» ακολούθησε η έγγραφη προειδοποίηση εκ μέρους του διοικητή του νοσοκομείου, με την οποία ο Εμμανουήλ Παπασάββας «εξηγεί» ότι θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα στις περιπτώσεις άρνησης συμμετοχής νοσηλευτή σε διακομιδή νεογνού προς το «Αγία Σοφία».

Νεογνό δεν έχει κινδυνεύσει σοβαρά έως σήμερα, αλλά η κατάσταση στις δύο ΜΕΝΝ του «Αγία Σοφία» παραμένει έκρυθμη, στο επίπεδο της ιεραρχίας, της συνεργασίας των μερών και της καθημερινότητας, με προστριβές, αντεγκλήσεις, τεντωμένα νεύρα και υπέρμετρο εργασιακό άγχος.

Την επιστολή των 32 νοσηλευτών της Α’ και της Β’ ΜΕΝΝ του «Αγία Σοφία», η οποία φέρει ημερομηνία 12 Ιουλίου 2017, φέρνει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα στη δημοσιότητα το healthview.gr.

Η επιστολή, λοιπόν, έχει ως εξής:

«Αναφορικά με το ζήτημα της διακομιδής νεογνών από το νοσηλευτικό προσωπικό της Α’ και Β’ Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία» που προέκυψε κατόπιν της υποβολής του υπ’ αριθ. Πρωτ. 924 εγγράφου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας προς τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοοσκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και άλλους αρμόδιους φορείς, εμείς το προσωπικό που στελεχώνουμε την Α’ και Β’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και όχι την Κινητή Μονάδα Μεταφοράς Νεογνών παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 924 της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι παρανόμως και καταχρηστικώς υποχρεούμαστε να συμμετέχουμε στις διακομιδές των νεογνών εκτός νοσοκομειακού χώρου και ενώ από την στιγμή που λάβαμε γνώση αυτού σύσσωμο το νοσηλευτικό προσωπικό και των δύο Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών αιτήθηκε επανειλημμένως την εφαρμογή του σχετικού εγγράφου και την ανεύρεση άμεσης λύσης, συνεχίζοντας παρόλα αυτά να συμμετέχει στις διακομιδές των νεογνών δείχνοντας καλή θέληση, καμία επίλυση και καμία έγγραφη τοποθέτηση δε δόθηκε επί του θέματος έως αυτή τη στιγμή ούτε από τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ούτε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου. Καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που παρεμβαίνει εντόνως στην καθημερινότητα του εργασιακού μας βίου και παρακωλύει το λειτούργημά μας και την άσκηση των νοσηλευτικών μας καθηκόντων και θεωρώντας καταχρηστική την προφορική ανάθεση αυτών των καθηκόντων που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του 351/1989 Π.Δ., είναι λυπηρό κανείς εκ της Διοικήσεως να μη λαμβάνει εγγράφως κάποια τοποθέτηση.

Παρά το γεγονός ότι η διακκομιδή νεογνών αποτελεί επί χρόνια πάγια, παρά ταύτα καθ’ όλα άτυπη και καταχρηστική, όπως τώρα πια προκύπτει, τακτική που δεν εμπίπτει στα νόμιμα καθήκοντά μας, σας γνωστοποιούμε εγγράφως ότι δεν είμαστε πια πρόθυμοι να συμμετέχουμε στις διακομιδές των νεογνών και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε τόπον άλλον από αυτόν που εδρεύει ο φορέας απασχόλησής μας.

Επίσης, παρακαλείται η διοίκηση του Νοσοκομείου όπως μας δώσει άμεσα μία λύση επί τους θέματος και προχωρήσει εφεξής τόσο σε έγγραφη εντολή σε οτιδήποτε αφορά τη συμμετοχή μας στη διακομιδή νεογνών εκτός των ορίων του νοσοκομείου όσο και να μας γνωστοποιήσει εγγράφως  επί ποίων νομοθετικών διατάξεων κάνει μνεία που καθιστούν υποχρεωτική τη συμμετοχή μας στη διακομιδή των νεογνώ ν καθ’ ότι εμείς ανήκουμε στην Α’ και Β’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και όχι στην Κινητή Μονάδα Μεταφοράς Νεογνών.

Εν κατακλείδι, σας ενημερώνουμε ότι από τις 19 Ιουλίου δεν θα συμμετέχουμε πια στις διακομιδές ασθενών άνευ έγγραφης εντολής.

Το νοσηλευτικό προσωπικό της Α’ και Β’ Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών».

(Ακολουθούν οι υπογραφές των 32 νοσηλευτών των δύο ΜΕΝΝ).