Πιο γρήγορη η διαδικασία, αλλαγής Κέντρου Αποκατάστασης

26-12-2016

Ευνοϊκότερους όρους για την ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που νοσηλεύονται σε Κέντρα Αποθεραπείας και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο, προβλέπει απόφαση του Οργανισμού. Σύμφωνα με την απόφαση,  «σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ασφαλισμένος που νοσηλεύεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης επιθυμεί, για προσωπικούς λόγους, να συνεχίσει τη θεραπεία του  σε άλλο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, μπορεί να  το πραγματοποιήσει χωρίς να νοσηλευτεί εκ νέου σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική». 

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση , «σε αυτή την περίπτωση, γίνεται εξιτήριο από το πρώτο Κέντρο και νέο εισιτήριο στο ΚΑΑ που επιθυμεί». Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, η μετακίνηση από ένα ΚΑΑ σε άλλο προέβλεπε για τον ασφαλισμένο νοσηλεία σε γενικό νοσοκομείο για την πιστοποίηση του ιατρικού προβλήματος. Με τη νέα απόφαση αίρεται ο συγκεκριμένος περιορισμός.