“Πλαφόν” δαπάνης για τις ιδιωτικές κλινικές από τον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

«Πλαφόν» δαπάνης για τις ιδιωτικές κλινικές θέτει άμεσα ο ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός δεν θα αποζημιώνει δαπάνες νοσηλείας μετά την εξάντληση των μηνιαίων πιστωτικών γραμμών καθώς από 1η Ιανουαρίου 2014 ισχύει σύστημα κλειστών προϋπολογισμών. Αυτό προβλέπει η νέα σύμβαση παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης από ιδιωτικές κλινικές που προωθεί ο ΕΟΠΥΥ και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την νέα σύμβαση, η Κλινική υποχρεούται να διαθέτει για τη νοσοκομειακή περίθαλψη  των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ το 70% των κλινών της ανά τμήμα, σε κλίνες Γ΄ θέσης. Σε περιπτώσεις που αυτές αντιστοιχούν σε κατηγορία ανώτερη της Γ’ θέσης, η Κλινική δε δικαιούται να χρεώνει διαφορά θέσης στο δικαιούχο. Η χρέωση για τη διαφορά θέσης, για όσους ασθενείς  είτε το επιθυμούν, είτε λόγω κάλυψης των διατιθέμενων κλινών Γ΄ θέσης, θα γίνεται με την απόλυτη συναίνεσή τους και  με  έγγραφη δήλωση. Ωστόσο, σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες πιστοποιούνται από  την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού ή με γνωμάτευση του θεράποντος Ιατρού, και εφόσον ο αριθμός των παρεχόμενων κλινών Γ΄ θέσης είναι κατειλημμένος, ο ασθενής νοσηλεύεται υποχρεωτικά σε βελτιωμένη θέση,  χωρίς  να  επιβαρύνεται  ο ίδιος  με επιπλέον χρέωση.

Στην σύμβαση αναφέρεται επίσης ότι προκειμένου να εξοφληθεί η Κλινική πρέπει να υποβάλει με αριθμό πρωτοκόλλου, στην αρμόδια για τον έλεγχο και  την εκκαθάριση του λογαριασμού Περιφερειακή Διεύθυνση του  ΕΟΠΥΥ, όλα τα παραστατικά

χρεώσεων ανά στάδιο νοσηλείας. Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι συντεταγμένοι αναλυτικά ανά είδος χρέωσης. Για τη χρέωση των φαρμάκων και εξετάσεων της παράτασης νοσηλείας επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση όλων των χορηγηθέντων

φαρμάκων καθώς και τα παραστατικά χρέωσης των εξετάσεων με τιμολόγηση. 

Σημειώνεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά  και μόνο νοσοκομειακή περίθαλψη και όχι εκτέλεση διαγνωστικών ιατρικών πράξεων  και παρακλινικών εξετάσεων  στα πλαίσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  σε εξωτερικούς ασθενείς.