Ποιες ειδικότητες συνταγογραφούν ειδικές θεραπείες σε παιδιά και εφήβους

06-08-2019

Νέες εξαιρέσεις για τις ειδικότητες των Ιατρών οι οποίοι επιτρέπεται να συνταγογραφούν ειδικές θεραπείες σε παιδιά και εφήβους, θέτει απόφαση του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, μέχρις ότου καθορισθούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του υπουργείο Υγείας, τα κριτήρια πιστοποίησης των Παιδονευρολόγων και Αναπτυξιολόγων ή αναγνωρισθούν ως επίσημες υποειδικότητες της Παιδιατρικής στην ελληνική επικράτεια, η “Νευρολογία Παίδων” και η “Αναπτυξιακή & Συμπεριφορική Παιδιατρική:

Ηλεκτρονικές Ιατρικές Γνωματεύσεις Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων εκδίδουν:

  1. Οι Παιδονευρολόγοι και Αναπτυξιολόγοι των Δημοσίων Δομών Υγείας της χώρας σύμφωνα με τις Βεβαιώσεις των Δημοσίων Δομών ότι υπηρετούν σε αυτές,
  2. Οι Ιδιώτες Παιδονευρολόγοι που είναι Μέλη της Ελληνικής Παιδονευρολογικής Εταιρείας σύμφωνα με τον Κατάλογο Μελών της Εταιρείας,
  3. Οι Ιδιώτες Αναπτυξιολόγοι που είναι Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ή έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στον ΕΟΠΥΥ.

Μετά τη σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ. Υπουργείου Υγείας ενδεχομένως να αφαιρεθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε όσους εκ των ανωτέρω ιατρούς δεν θα πληρούν τα κριτήρια πιστοποίησης, καταλήγει η σχετική απόφαση.