Tα 17 σημεία της πολιτικής Υγείας από τον Ανδρέα Ξανθό

26-04-2017

Είμαστε στην τελική ευθεία για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας παρατεταμένης και κρίσιμης διαπραγμάτευσης , που όλα δείχνουν ότι θα κλείσει με διαχειρίσιμο για την κοινωνία τρόπο και,θα αντιστρέψει το σημερινό κοινωνικό κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας είπε ο υπουργός Υγείας μεταξύ άλλων σε ημερίδα που είχε ως θέμα την «ανθρωποκεντρική φροντίδα με έμφαση στα δικαιώματα των ασθενών»

Το βασικό και θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών είναι η εγγυημένη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση τους σε υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα υγείας. Αυτή ήταν και η μεγάλη τομή που επιχειρήσαμε τόνισε ο κο Ξανθός, επισημαίνοντας μια δέσμη 17 σημείων της πολιτικής Υγείας της σημερινής ηγεσίας που είναι τα εξής:

 1. Νέος νόμος για τις προμήθειες ( βγήκε σε δημόσια διαβούλευση)
 2. Μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ ( βγήκε επίσης σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου )
 3. Διαφανής λίστα χειρουργείου , παράλληλα με την αντιμετώπιση των γνωστών δυσλειτουργιών του ΕΣΥ ( μεγάλες αναμονές για χειρουργικές επεμβάσεις, ελλιπής στελέχωση αναισθησιολογικών τμημάτων , ανεπαρκείς υποδομές κλπ )
 4. Γραφεία προστασίας των Δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία
 5. Αναβάθμιση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύστημα Υγείας ( «Ατλας Υγείας» , σύστημα επιχειρηματικής ευφϋίας στα νοσοκομεία (BI) , ατομικός ηλεκτρονικός φάκελλος υγείας )
 6. Απεξάρτηση του ΕΣΥ από τις ιδιωτικές εργολαβίες στον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών ( καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη κλπ)
 7. Εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών (DRG’S)
 8. Μέτρα ( πρόληψης-καταστολής) για το φακελάκι
 9. Ενίσχυση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού και ειδικά των γιατρών , εδραίωση της κουλτούρας της τεκμηριωμένης ιατρικής αλλά και του συστηματικού ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών , των κλινικών , των δομών, του ανθρώπινου δυναμικού  και συνολικά του Συστήματος υγείας . Έτσι μόνο μπορεί να ενισχυθεί το κλίμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Σύστημα Υγείας και τις διαδικασίες του και δεν θα αναζητείται «παράκαμψη» ή «ειδική σχέση» .
 10. Ενίσχυση της πειθαρχικής διαδικασίας για τους γιατρούς ( Πειθαρχικά Συμβούλια ΥΠΕ , Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ), προτεραιοποίηση περιστατικών διαφθοράς και χρηματισμού , δυνατότητα  ανώνυμης καταγγελίας από ασθενή ή συγγενή  ( πχ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ) που υπό προϋποθέσεις θα ενεργοποιεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ( ΣΕΥΥΠ, ΣΔΟΕ ) .
 11. Aλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική με έμφαση στην ανάπτυξη αξιόπιστου μηχανισμού αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας και των τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ), καθώς και αξιόπιστου μηχανισμού Διαπραγμάτευσης αποδεκτών τιμών αποζημίωσης για τα ακριβά φάρμακα .
 12. Ενσωμάτωση στη Θετική Λίστα ενισχυμένων «φίλτρων» και κριτηρίων ΗΤΑ για την αποζημίωση των νέων φαρμάκων .
 13. Αναβάθμιση των διαγνωστικών -θεραπευτικών πρωτοκόλλων  στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 14. Δημοσιοποίηση δεδομένων – διαφάνεια στη συνεργασία φαρμακευτικών εταιρειών με γιατρούς ή επιστημονικές εταιρείες .
 15. Προώθηση των κλινικών μελετών με κανόνες και έλεγχο , ιδιαίτερα για τις μη παρεμβατικές .
 16. Κριτήρια για την αξιολόγηση των Διοικητών των νοσοκομείων με έμφαση στην κάλυψη των αναγκών υγείας , την εξυπηρέτηση του ασθενή και την ποιοτική φροντίδα , τη διαφανή διακυβέρνηση και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος .
 17. Υλοποίηση της Ειδικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Υγεία σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τη Γενική Γραμματεία Διαφθοράς .