Πορεία εκτός χρηματιστηρίου θα ακολουθήσει το Ιατρικό

26-12-2016

Ανεξάρτητη πορεία εκτός ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς επιλέγει να ακολουθήσει το Ιατρικό Αθηνών, καθώς ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, δηλαδή η οικογένεια Αποστολόπουλου προχωρά στην αγορά όλων των μετοχών που δεν κατέχει. Ο κ. Γιώργος Αποστόλοπουλος πρόεδρος της εταιρείας σημειωνει ότι εκτός του ΧΑ το Ιατρικό θα είναι περισσότερο ευέλικτο να πραγματοποιήσει τα επιχειρηματικά της σχέδια. Στο σχετικό σημείωμα που δημοσιοποιήθηκε χθες, ο κ. Αποστολόπουλος αναφέρει πως ακόμη και αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει μέσω της δημόσιας πρότασης το απαιτούμενο ποσοστό, θα θέσει το θέμα της εξόδου από το ΧΑ. μέσω γενικής συνέλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιατρικό Αθηνών είναι ο μεγαλύτερος όμιλος στο χώρο της δευτεροβάθμιας υγείας, δηλαδή τις κλινικές με κύκλο εργασιών πε ρίαου στα 200 εκατ. ευρώ για φέτος, με κεφαλαιοποίηση 70 εκατ. ευρώ και σημμετοχή στο Γενικό Δείκτη του ΧΑ και τον FTSE Mid Cap.

Η αποχώρηση της εταιρείας από το χρηματιστηριο θεωρείται πληγμα για την αγορά. Οπως αναλύει η διοίκηση, το ΧΑ πλέον δεν αποτελεί εργαλείο χρηματοδότησης. Σημειώνει ότι εν όψει και της διαρκούς αρνητικής οικονομικής στιγ κυρίας, n δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες και το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, το κόστος τόσο της διατήρησης της δια προγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο όσο και της διαρκούς, κανονιστικής σημμόρφωσης της εταιρείας με το οικείο θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ φρονεί ότι, ούσα μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, n εταιρεία θα είναι σε θέση να επιδιώξει ευχερέστερα τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και εφόσον καταστεί αναγκαίο, να προβεί με μεγαλύτερη ευελιξία σε κατάλληλες κινήσεις αναδιάρθρωσης. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, αν το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης δεν δώσει άμεσα το δικαίωμα για διαγραφή μετοχών, τότε η διοίκηση θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για τη ληψη της οποίας θα απαιτηθεί πλειοψηφία 95%.

Σημειώνεται πως η οικογένεια Απστλόπουλου δεν έχει συνεννοηθεί ούτε συμφωνήσει οτιδήποτε με την γερμανική εταιρεία Asklepios International GmbH, η οποία κατέχει ποσοστό περίπου 30,72% του των μετοχών. Η διοίκηση αναφέρει ακόμη πως εφόσον αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας και βάσει των σημερινών σηνθηκών, ο νέος μεγαλομέτοχος θα συνεχίσει τη λειτουργία του ομίλου και δεν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, ενώ δεν σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρο του ή την έδρο της εταιρείας εκτός Ελλάδας ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων των υπόλοιπων θυγατρικών. Σχετικά με τα προβλήματα στον κλάδο, ο όμιλος αναφέρει ότι παράγοντες που επηρέασαν και αναμένεται να συνεχίζουν να ειτηροάζουν ουσιαστικά την ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα, είναι η παρατεταμένη οικονομική κρίση, οι σημαντικές περικοπές δαπανών και η κυοφορούμενη μείωση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τις ιδιωτικές κλινικές τα επόμενα έτη, καθώς και οι πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο με αρνητικό αντίκτυπο στις ιδιωτικές κλινικές, όπως π.χ. μονομερής διαγραφή (haircut) συσσωρευμένων οφειλών προς αυτές, ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) και π επιστροφή (rebate) επί ποσών που δεν τους έχουν αποδοθεί.