Πως θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ με βιβλιάριο ΙΚΑ

26-12-2016

Πού θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. με βιβλιάριο ασθενείας Ι.Κ.Α.; Τι ισχύει για την θεώρηση των βιβλιαρίων τους; Απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις δίνει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την οποία «η εξυπηρέτηση ΟΛΩΝ των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν βιβλιάρια Ι.Κ.Α., για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας, θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε.». 

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, και οι άμεσα συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας αορίστου χρόνου, χωρίς προστατευόμενα μέλη, θα εξυπηρετούνται από τις Περιφερειακές

Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, για την χορήγηση παροχών σε είδος, σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας τους. 

Για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, στο βιβλιάριο ασθενείας του Ι.Κ.Α. που έχουν ήδη στην κατοχή τους, τίθεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε., σφραγίδα σε λευκή σελίδα αυτού, με την θεώρηση της ασφαλιστικής ικανότητας. 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να ελέγχουν την τεθείσα από τον Ο.Α.Ε.Ε. σφραγίδα και να ταυτοποιούν τον δικαιούχο με το ΑΜΚΑ και τον αριθμό Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. και όχι με τα στοιχεία του ΙΚΑ που αναφέρονται στο βιβλιάριό του, επιλέγοντας, όπου αυτό απαιτείται , φορέα ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε.