Πως θα πληρωθούν οι ασφαλισμένοι για υπηρεσίες που έλαβαν από παρόχους σε επίσχεση

26-12-2016

Ιατρική βεβαίωση και πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο, περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά που απαιτεί ο ΕΟΠΥΥ από τους ασφαλισμένους προκειμένου να τους αποζημιώσει για το διάστημα της επίσχεσης Δεκεμβρίου του 2014 των συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών. 

Πρόκειται δηλαδή για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους του από 01-12-2014 έως και 10-12-2014. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε την Τρίτη ο ΕΟΠΥΥ, για την αποζημίωση των δαπανών νοσηλείας απαιτούνται τα εξής παραστατικά: 

1.  Βεβαίωση  της κλινικής για τη συμμετοχή της στο καθεστώς επίσχεσης παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ, τις συγκεκριμένες ημερομηνίες  που πραγματοποιήθηκε η νοσηλεία. 

2.  Πρωτότυπο  εξοφλημένο  τιμολόγιο,  στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. επιλεγμένο ΚΕΝ η ημερήσιο νοσήλιο συν εξαιρούμενα, εξετάσεις μη κοστολογημένες, διαφορά θέσης νοσηλείας). 

3.  Βεβαίωση εισαγωγής στην οποία να αναφέρονται όλες οι πληροφορίες που καταγράφονται στην ηλεκτρονική αναγγελία εισόδου του ΕΟΠΥΥ (π.χ.  ICD-10 εισόδου, ICD-10 συνυπαρχουσών παθήσεων).

 4.  Εξιτήριο, στο οποίο  να αναφέρονται όλες οι πληροφορίες που καταγράφονται στην ηλεκτρονική αναγγελία εξόδου του ΕΟΠΥΥ (π.χ. ICD-10 εξόδου).  

5.  Σε περίπτωση χρέωσης φαρμάκων  ή παρακλινικών εξετάσεων  (εξαιρουμένων του ΚΕΝ ή του ημερήσιου νοσηλείου)  απαιτείται ιατρική βεβαίωση αναγκαιότητας της χορήγησης ή της διενέργειάς τους. 

 6.  Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών (εξαιρούμενων του ΚΕΝ ή του ημερήσιου νοσηλείου), απαιτείται ιατρική βεβαίωση χορήγησής τους, τιμολόγιο αγοράς (ατομικό ή ομαδικό) και φύλλο παρατηρητηρίου τιμών της αντίστοιχης περιόδου. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν αποδίδεται κανένα ποσό για  αμοιβές ιατρών  και τυχόν προκύπτουσες διαφορές από αναβάθμιση θέσης νοσηλείας.