Πόσο θα ψηλώσει το παιδί μου;

Γυναίκα γιατρός
26-12-2016

Συγγραφέας: Δημήτριος Χιώτης, παιδίατρος – ενδοκρινολόγος

Οι παιδίατροι είναι σε θέση να εκτιμήσουν τι ύψος θα έχει ένα παιδί ως ενήλικας, με βάση διάφορες παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη τους. Εσείς μπορείτε να κάνετε μία απλή μαθηματική εξίσωση και να βρείτε περίπου το μελλοντικό του ανάστημα.

Α) Η εκτίμηση του αναστήματος

Γίνεται με τη μέτρηση του ύψους ή του μήκους. Μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος μέτρησης και η στάση του παιδιού. Πρέπει να αφαιρούνται τα παπούτσια, τα πόδια να εφάπτονται, το σώμα του παιδιού να είναι σε ευθεία γραμμή και το κεφάλι του να εφάπτεται της πρόσθιας επιφάνειας του οργάνου(σταδιόμετρο).

Σε παιδιά μικρότερα των χρόνων προτιμάται η μέτρηση του ύπτιου μήκους. Σημειώνεται ότι το ύπτιο μήκος είναι 1 cm μεγαλύτερο από το ύψος.

Β) Η καμπύλη αύξηση ύψους

Η αξιολόγηση του σωστά μετρημένου αναστήματος γίνεται με τους ειδικούς πίνακες αύξησης, τους γνωστούς πίνακες εκατοστιαίων θέσεων, όπου διάφορα στοιχεία της αύξησης, όπως το ύψος, το βάρος, η περίμετρος κεφαλής, αποτυπώνονται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο.

Οι πίνακες αυτοί έχουν σχεδιαστεί με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού παιδιών, είναι κατάλληλοι για πληθυσμιακές μελέτες και αποτελούν το βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση του ύψους ενός παιδικού πληθυσμού.

Γ) Η ταχύτητα αύξησης του ύψους (Height Velocity) ή ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης

Υπολογίζεται σε cm/χρόνο. Καλό είναι να μη χρησιμοποιούνται μετρήσεις που πάρθηκαν σε χρονικά διαστήματα μικρότερα των 6 μηνών γιατί υπάρχουν εποχιακές διακυμάνσεις της αύξησης, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες λάθους.

Η εκτίμηση του αναστήματος και του ρυθμού ανάπτυξης ενός παιδιού γίνεται με την έκφρασή τους σε εκατοστιαίες θέσεις και σε σταθερές αποκλίσεις (standard deviation) από τη μέση τιμή. Τα στοιχεία αυτά τα γνωρίζει ο κάθε παιδίατρος.

Είναι απαραίτητο να σημειώνεται το ύψος των γονέων, για να διαπιστωθεί αν το παιδί μεγαλώνει σύμφωνα με τις κληρονομικές του καταβολές. Καθορίζεται έτσι το λεγόμενο ύψος στόχος.

Το ανάστημα αυτό (ύψος στόχος) υπολογίζεται ως εξής:

Ύψος μητέρας + ύψος πατέρα : 2  + 6,5 cm για τα αγόρια, – 6,5 cm για τα κορίτσια

Ο αριθμός Χ που θα προκύψει έχει απόκλιση ± 4,5cm, δηλαδή μία απόσταση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής 9 cm.Τα αναστήματα των γονέων πρέπει να εκτιμώνται έπειτα από αξιόπιστη μέτρηση και να μη λαμβάνονται υπόψη παλιές μετρήσεις.