ΠΟΥ: Σε περιβαλλοντολογικούς παράγοντες αποδίδεται το 23% όλων των θανάτων

26-12-2016

Σε περιβαλλοντικούς παράγοντες μεταξύ των οποίων και το νερό αποδίδεται το 24% της νοσηρότητας και το 23% όλων των θανάτων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για το λόγο αυτό ο ΠΟΥ έχει δημιουργήσει αυτοτελή τομέα περιβαλλοντικής υγιεινής με σκοπό να επηρεάσει δημόσιες πολιτικές και να αποκαλύψει τις βασικές αιτίες των περιβαλλοντικών απειλών στην υγεία. Πρόσφατα μάλιστα έχουν εκπονηθεί από Διεθνείς Οργανισμούς (ΠΟΥ, ΕΕ) σχέδια δράσης Υγείας και Περιβάλλοντος, στην εκπόνηση των οποίων συμμετέχει το Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα το Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης από τον Ο.Η.Ε. Παγκόσμιας  Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) με θέμα για το 2016: «Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Νερό και Θέσεις Εργασίας». Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, συμμετέχει στην ενημέρωση του κοινού για τις σχετικές με το Νερό και την Υγιεινή δράσεις. 

Η UN-Water, η Υπηρεσία η οποία συντονίζει τις εργασίες του ΟΗΕ για το Νερό και την Υγιεινή, ορίζει κάθε χρόνο ένα θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού που αντιστοιχεί σε μία τρέχουσα ή μελλοντική πρόκληση. Για το 2016, το σύνθημα του ΟΗΕ είναι «καλύτερο νερό σημαίνει καλύτερες θέσεις εργασίας». Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της UN-Water, σήμερα, περίπου το μισό παγκόσμιο εργατικό δυναμικό – 1,5 δις άνθρωποι – εργάζονται σε τομείς σχετιζόμενους με το νερό και σχεδόν όλες οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται από το νερό και εκείνους που εξασφαλίζουν την ασφαλή διανομή του. Ωστόσο, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που εργάζονται στους τομείς αυτούς συχνά δεν αναγνωρίζονται ή προστατεύονται από βασικά εργατικά δικαιώματα. Το θέμα για το 2016 «νερό και θέσεις εργασίας»  επικεντρώνεται στο πώς η επαρκής ποσότητα και ποιότητα νερού μπορεί να αλλάξει τις ζωές και τον τρόπο που βιοπορίζονται οι εργαζόμενοι, ακόμη και να μετασχηματίσει ενδεχομένως τις κοινωνίες και τις οικονομίες. 

Η UN-Water συντονίζει τις εργασίες του ΟΗΕ για το Νερό και την Υγιεινή για έναν καλύτερο κόσμο. Διαμέσου αυτής, οι Υπηρεσίες του ΟΗΕ και διεθνείς εταίροι εργάζονται μαζί ώστε να καταστήσουν το νερό και την υγιεινή κορυφαία ζητήματα και ουσιώδη γνώση για τον 21ο αιώνα. Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι μία καμπάνια που στοχεύει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη δράσης. 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος εκτείνονται σήμερα σε πλήθος αντικειμένων με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τις πιθανές επιπτώσεις των  περιβαλλοντικών κινδύνων. Οι αρμοδιότητες αυτές συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού και των φυσικών μεταλλικών νερών, διέπονται από πλήθος νομοθετικών κειμένων αποκλειστικής αρμοδιότητας και εξελίσσονται σε συνεχή βάση. Οι τομείς αυτοί διευρύνονται καθημερινά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εμφάνιση και νέων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου. 

Στις παρούσες συνθήκες, με την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της λελογισμένης χρήσης πόρων, ο Τομέας Υγιεινής Περιβάλλοντος αναμένεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα, η πρόσβαση σε καθαρό νερό, ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα της διακήρυξης του Ο.Η.Ε. και προαπαιτούμενο για την προστασία από τη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου και την αποφυγή πρόωρων θανάτων, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας. 

Σημειώνεται ότι η πρόσφατη προσφυγική κρίση έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση και την προστασία της υγείας των προσφύγων και γενικότερα της Δημόσιας Υγείας. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού που διανέμεται στους πρόσφυγες. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκαν εγκύκλιοι αναφορικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης απαραίτητων έργων υποδομής για την υγιεινή διαβίωση στους χώρους προσωρινής εγκατάστασης των προσφύγων-μεταναστών καθώς  και για τη λήψη μέτρων προστασίας της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως είναι η άφιξη στη χώρα μας μεγάλου κύματος προσφύγων και μεταναστών.