Πρεμιέρα με …προβλήματα για το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

26-12-2016

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας λειτουργίας του συστήματος e-prescription εντοπίστηκαν μεμονωμένα προβλήματα που απαιτούσαν προσαρμογές βελτιστοποίησης με βάση  συνδυαστικά ευρήματα πλήθους χρηστών και όγκου δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν 4 χρονικά διαστήματα διάρκειας έως 25 λεπτών που η εφαρμογή υπολειτουργούσε και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά τους χρήστες.

Παρά τις εκτεταμένες δοκιμές που είχαν πραγματοποιηθεί, τέτοια μεμονωμένα προβλήματα εμφανίζονται κατά κανόνα την πρώτη ημέρα σε εφαρμογές μεγέθους όπως αυτό της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 Το προσωπικό της ΗΔΙΚΑ ανταποκρίθηκε άμεσα, συμβάλλοντας στη σταδιακή επίλυση των προβλημάτων και από το μεσημέρι το σύστημα λειτουργούσε χωρίς προβλήματα.

Η ΗΔΙΚΑ ζητάει την κατανόηση των ιατρών και των ασφαλισμένων  υπενθυμίζοντας ότι τα οφέλη από τη νέα εφαρμογή θα είναι πολλαπλά τόσο για το χρήστη ιατρό όσο και για τον ασφαλισμένο. Με την καταχώρηση επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών μέσα από μία εφαρμογή, απλουστεύεται η διαδικασία συνταγογράφησης για τους χρήστες ιατρούς και μειώνεται ο χρόνος έκδοσης, εκτέλεσης συνταγής και παραπεμπτικού ενώ για πρώτη φορά υπάρχει πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς.