Πρόεδρος ΕΟΦ: Η τηλεϊατρική, λύση στο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης απομακρυσμένων περιοχών

26-12-2016

Την παραδοχή ότι ακόμη και εν έτη 2014 μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών τους θερινούς μήνες αντιμετωπίζουν προβλήματα υγειονομικής κάλυψης έκανε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Δημήτρης Λιτζέρης κατά την ομιλία του στο συνέδριο που διοργανώθηκε από τη γενική γραμματεία δημόσιας υγείας του υπουργείου Υγείας με θέμα την αξιοποίηση και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας. Το έλλειμμα πρόσβασης των απομακρυσμένων περιοχών σε υπηρεσίες Υγείας θα μπορούσε να καλύψει η ανάπτυξη του δικτύου τηλεϊατρικής προσφέροντας βοήθεια στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε αυτές,

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και την καθυστέρηση της εφαρμογής της ψηφιοποίησης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων . «Οι εφαρμογές αυτές, τόνισε ο κος Λιντζέρης θα οδηγήσουν σε επιστημονικά άρτια παροχή υπηρεσιών υγείας, σε ελάττωση της σπατάλης από την πολυφαρμακία, σε ορθολογικοποίηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Οι στοχευμένες αυτές πολιτικές, θα εξασφαλίσουν τη μείωση του κόστους και όγκου συνταγογράφησης, αφού καταρχήν θα γίνεται χρήση των γνωστών δοκιμασμένων φαρμάκων σε κάθε νόσο και επί αποτυχίας τους θα μπορεί κανείς να προχωρήσει σε καινούργια καινοτόμα. Και όλα αυτά με επιστημονική τεκμηρίωση και ηλεκτρονική αποτύπωση. Και σε αυτό δε μπορεί να διαφωνεί κανένας λειτουργός υγείας».

Τέλος ο πρόεδρος του ΕΟΦ υπογράμμισε ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, και την έλλειψη προσωπικού, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων επιδιώκει την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης με ανοιχτές διαδικασίες. Έτσι για κάθε φάρμακο, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. η τιμή του, και γίνεται σαφής αιτιολόγηση αυτής της τιμής, καθώς και αναφορά στους νόμους, βάση των οποίων λαμβάνεται αυτή η τιμή σε μία κατεύθυνση μεταρρυθμιστικής πολιτικής που θα φέρει αξιοπιστία στο κράτος, ρύθμιση της αγοράς και εφαρμογή των νόμων προς κάθε κατεύθυνση.