Προκηρύχθηκαν 2.700 θέσεις σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας Πολυδύναμα Ιατρεία και ΠΕΔΥ

14-03-2017

Στην προκήρυξη περί των 2.700 κενών και κενούμενων θέσεων Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Η προκήρυξη «τρέχει» από σήμερα 14 Μαρτίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 28η Μαρτίου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής Ιατρικής,  οι ιατροί  υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου  και οι ιατροί επί θητεία.  Οι  ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής  προηγούνται των  ιατρών  υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. Επίσης, ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην  παρούσα προκήρυξη.

Στην προκήρυξη μπορούν να συμμετάσχουν και ιατροί που είχαν συμμετάσχει σε Προκηρύξεις – Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος του Υπουργείου από το 2011. Θα καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν) ενώ απαραίτητη  προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος( όπου και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία ιατρών ήταν (υπόχρεων ή επί θητεία).

Δείτε την προκήρυξη:

Προκήρυξη Mαρτίου 2017