Προκήρυξη 400 θέσεων γιατρών από το ΙΚΑ για τα ΚΕΠΑ

Γυναίκα γιατρός
26-12-2016

Ζητούνται νευρολόγοι, ψυχίατροι και καρδιολόγοι από το ΙΚΑ για να στελεχώσουν 400 θέσεις γιατρών στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε διάφορες πόλεις τις Ελλάδας. Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν 150 νευρολόγοι, 150 ψυχίατροι και 100 καρδιολόγοι οι οποίοι θα εργασθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός έτους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης ιατρικής σχολής του εσωτερικού ή να έχουν ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ενώ οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να μην εκκρεμούν εις βάρος τους πειθαρχικές και ποινικές διώξεις.

Στην επιλογή των υποψηφίων θα συνυπολογισθούν το επιστημονικό έργο, η προϋπηρεσία και το εκπαιδευτικό τους έργο. Οι αμοιβές των γιατρών που θα προσληφθούν καθορίζονται σε 7 ευρώ για κάθε περιστατικό ενώ για κατ οίκον επίσκεψη το ποσό θα είναι τριπλάσιο χωρίς όμως μηνιαίος το ποσό να υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.

Τέλος οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από αύριο 10 Απριλίου μέχρι τις 25 Απριλίου στη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη διεύθυνση γραφείο γενικού πρωτοκόλλου, Αγίου Κωνσταντίνου 8 Αθήνα. Οι υποψήφιοι από την επαρχία μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πόλεων όπου θα προκηρυχθούν οι θέσεις και είναι :Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδος, Γιάννενα, Καβάλα, Κοζάνη, Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη.

Χρυσάνθη Τασσοπούλου