Προκήρυξη 86 θέσεων εξειδικευμένων γιατρών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

26-12-2016

Στην προκήρυξη 86 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) Νεογνών, προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν ειδικευμένοι ιατροί των εξής ειδικοτήτων:

α- Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, για τις Μ.Ε.Θ. όλων των Νοσοκομείων πλην των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.

β- Παιδιατρικής ή Παιδοχειρουργικής, για τις Μ.Ε.Θ. των Παιδιατρικών Νοσοκομείων. Επίσης με ειδικότητα Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, εφόσον όμως έχουν εργασθεί μετά τη λήξη της ειδικότητας, για χρονικό διάστημα 18 μηνών στις ειδικότητες αυτές σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

γ- Παιδιατρικής για την Μ.Ε.Ν. Νεογνών 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία από 19-11-2015 έως 3-12-2015. Σημειώνεται ότι η Συνέντευξη της Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων της 1ης ΔΥΠΕ Αττικής και της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου θα γίνει στις 17-12-2015 (11.00) πμ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Ν. Νεογνών των Νοσοκομείων της 1ης ΔΥΠΕ Αττικής, της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, της 5ης ΔΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, της 6ης ΔΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας και της 7ης ΔΥΠΕ Κρήτης, στις 17-12-2015 (09.00 πμ έως 11.00 πμ), στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. 

Αντίστοιχα, η Συνέντευξη της Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων της 5ης ΔΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, της 6ης ΔΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας και της 7ης ΔΥΠΕ Κρήτης, θα λάβει χώρα στις 18-12-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης θα λάβει χώρα στις 21-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της 3ης και 4ης ΔΥΠΕ.

Η Συνέντευξη της Μ.Ε.Ν. των Νοσοκομείων της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης θα λάβει χώρα στις 21-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της 3ης και 4ης ΔΥΠΕ.