Πρόωρη παύση θητείας για το διοικητή του νοσοκομείου Φλώρινας

01-09-2017

Την πρόωρη λύση της θητείας του Διοικητή του Γ.Ν. Φλώρινας, αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονία, Νικόλαου Κοτοπούλη, από τα καθήκοντά του αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.  Στην απόφαση παύσης της θητείας τους, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επικαλείται μεταξύ άλλων, την έκθεση αξιολόγησης του διοικητή από την Υγειονομική Περιφέρεια και την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Χθες μάλιστα Πέμπτη 31 Αυγούστου έληξε η διορία που είχε δώσει στους διοικητές η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προκειμένου να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, τόσο οικονομικών όσο και ποιοτικών, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ίδιο έντυπο συμπληρώθηκε και  από τον διοικητή της οικείας υγειονομικής περιφέρειας.

Με βάση το σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, οι επιδόσεις των διοικητών θα βαθμολογηθούν από το ένα (κακές επιδόσεις) έως το πέντε (άριστες), ανάλογα με το κατά πόσον έχουν επιτύχει τους στόχους που έθεσε το υπουργείο, στις αρχές Απριλίου και αφορούν μεταξύ άλλων:

Τις λίστες χειρουργείου, τα γραφεία προάσπισης των δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών Υγείας, την αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας των προσλήψεων, τον περιορισμό του συνολικού χρόνου αναμονής των ασθενών, την απομάκρυνση ράντζων από τους διαδρόμους, κ.α.