Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 36 ατόμων στον “Άγιο Σάββα”

26-12-2016

Εκδόθηκε  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, μέσω της οποίας εγκρίνεται η πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», για τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας (Κ.Η.Ν.) με την ονομασία «Νίκος Κούρκουλος». Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

  • Ø 15 Τ.Ε. Νοσηλευτικής
  • Ø 3 Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων
  • Ø 2 Τ.Ε. Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
  • Ø 3 Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Υγείας
  • Ø 6 Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών
  • Ø 2 Δ.Ε. Τεχνικού Εδικότητας Ηλεκτρολόγων
  • Ø 1 Δ.Ε. Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικών
  • Ø 2 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
  • Ø 2 Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Εδικότητας Τραυματιοφορέων