Προσλήψεις 30 γιατρών μέσω της ΑΕΜΥ για το νοσoκομείο Θήρας

26-12-2016

Προσωπικό 30 ατόμων των κλάδων, μόνιμους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και ιατρούς των ΠΕΔΥ που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. και ΠΕΔΥ των Υ.Π.Ε. προσκαλεί η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την εταιρεία για απόσπαση για τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Οι αιτήσεις μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως ορίζεται από την παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 4368/21-2-2016, θα διαβιβαστούν προς έγκριση έκδοσης απόφασης Υπουργού Υγείας για διετές χρονικό διάστημα δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του Νοσοκομείου. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1 Γενικός Ιατροί 3

2 Παθολόγος 3

3 Καρδιολόγος Παθολογικού 2

4 Καρδιολόγος Μονάδας Εμφραγμάτων 1

 5 Γενικός Χειρουργός 1

6 Ορθοπεδικός 1

7 Παιδίατρος 2

8 Πνευμονολόγος 1

9 Νευρολόγος 1

10 Ενδοκρινολόγος / Διαβητολόγος 1

11 Δερματολόγος 1

12 Ψυχίατρος 1

13 Ρευματολόγος 1

14 Γαστρεντερολόγος 1

15 Ουρολόγος 1

16 ΩΡΛ 1

17 Αναισθησιολόγος 3

18 Μικροβιολόγος 1

19 Αιματολόγος 1

20 Παθολογοανατόμος 1

21 Νεφρολόγος 1

22 Ακτινολόγος 1

 Στους αποσπασμένους υπαλλήλους της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να ανατεθούν καθήκοντα προϊσταμένου οποιασδήποτε βαθμίδας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 64, παρ. 6 του Ν. 4368/2016. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού όπως διευκρινίζεται από το Ν. 4368/21-2-2016 βαρύνει το φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου και συμπεριλαμβάνει τα επιδόματα της οργανικής του θέσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να επιλέξει το προσωπικό που θα απασχολήσει στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας είτε με τη διαδικασία του άρθρου 64, παρ. 4 είτε με τη διαδικασία του άρθρου 64 παρ. 3 του Ν. 4368/2016.