Προτεραιότητα στις εξαγωγές φαρμάκων σε χώρες-στόχους από το υπουργ. εξωτερικών

26-12-2016

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων συναντήσεων με εκπροσώπους των παραγωγικών κλάδων. Έχουν προηγηθεί αντίστοιχες συναντήσεις με άλλους εξωστρεφείς κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός, και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης «ΑΓΟΡΑ», η οποία περιέχει πληροφορίες για την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων (κατάλογοι εισαγωγέων ανά χώρα, στατιστικά διμερούς εμπορίου, κ.α.) και, ακολούθως, η νέα στρατηγική οικονομικής διπλωματίας και ο προγραμματισμός επιχειρηματικών αποστολών για την χρονική περίοδο 2016-2017.  Παράλληλα, τονίσθηκε η προτεραιότητα που δίνεται εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές φαρμάκων στις χώρες-στόχους, σύμφωνα με ανωτέρω προγραμματισμό.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων συναντήσεων με εκπροσώπους των παραγωγικών κλάδων. Έχουν προηγηθεί αντίστοιχες συναντήσεις με άλλους εξωστρεφείς κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός, και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης «ΑΓΟΡΑ», η οποία περιέχει πληροφορίες για την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων (κατάλογοι εισαγωγέων ανά χώρα, στατιστικά διμερούς εμπορίου, κ.α.) και, ακολούθως, η νέα στρατηγική οικονομικής διπλωματίας και ο προγραμματισμός επιχειρηματικών αποστολών για την χρονική περίοδο 2016-2017.  Παράλληλα, τονίσθηκε η προτεραιότητα που δίνεται εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές φαρμάκων στις χώρες-στόχους, σύμφωνα με ανωτέρω προγραμματισμό.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων επεσήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις ξένες αγορές, ενώ στη συζήτηση που επακολούθησε συμφωνήθηκε η αναλυτική καταγραφή τους και η στενότερη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Αρχές Εξωτερικού, με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων σε επιλεγμένες αγορές  του εξωτερικού.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων επεσήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις ξένες αγορές, ενώ στη συζήτηση που επακολούθησε συμφωνήθηκε η αναλυτική καταγραφή τους και η στενότερη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Αρχές Εξωτερικού, με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων σε επιλεγμένες αγορές  του εξωτερικού.