Ψηφιακή υγεία στην Ελλάδα: Πόσο κοντά είμαστε στην συνταγογράφηση… ψηφιακών εφαρμογών υγείας – Το γερμανικό πείραμα

05-06-2023

Από το 2019, στο γερμανικό σύστημα υγείας χρηματοδοτείτε η χρήση επιλεγμένων ψηφιακών εφαρμογών. Προς το παρόν, οι Έλληνες γιατροί, σε αντίθεση με τους Γερμανούς συναδέλφους τους, δεν μπορούν να συνταγογραφούν ψηφιακές και άλλες εφαρμογές για τους ασθενείς τους. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν σε συζήτηση που διοργάνωσε το EIT Health, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης. Πιλοτικό έργο που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου θα μπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση του γερμανικού μοντέλου.

Το γερμανικό πείραμα

Το 2019, ο γερμανικός νόμος για την ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη εισήγαγε μια νέα προσέγγιση για την πρόσβαση στην αγορά αξιόπιστων και ασφαλών εφαρμογών ψηφιακής υγείας. Η νομοθεσία αποσκοπούσε στην επιλογή ψηφιακών λύσεων με αποδεδειγμένα κλινικά οφέλη από τις 400.000 και πλέον εφαρμογές υγείας και ευεξίας. Έκτοτε, οι ψηφιακές θεραπείες έχουν γίνει μια νέα μορφή ιατρικής που ονομάζεται ψηφιακή θεραπευτική (DTx). Οι DTx μπορούν πλέον να συνταγογραφούνται από τους Γερμανούς γιατρούς και να καλύπτονται από τους δημόσιους φορείς, όπως συμβαίνει με τη χορήγηση παραδοσιακών φαρμάκων και θεραπειών.

Οι DTx (ψηφιακές θεραπείες) πρέπει να υποβληθούν σε ενδελεχή έρευνα προτού επιλεγούν ως εγκεκριμένες “ψηφιακές εφαρμογές υγείας” (Digitale Gesundheitsanwendungen, DiGA). Εάν πληρούν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την ποιότητα, την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα, είναι επιλέξιμες για κανονιστική εξέταση και καταχώρηση στον κατάλογο DiGA που τηρείται από τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Οργανισμό Φαρμάκων και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Οι θετικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια ψηφιακή θεραπεία (DTx) στους ασθενείς μπορούν να αποδειχθούν με δύο τρόπους: μέσα από μια 12μηνη «fast-track» διαδικασία και με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών ιατρικών στοιχείων από την ομάδα των προγραμματιστών της εφαρμογής, για παράδειγμα, αποτελέσματα κλινικών δοκιμών. Όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια, η ψηφιακή λύση εισέρχεται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και μπορεί να αποζημιωθεί από όλους τους νόμιμους ασφαλιστικούς φορείς υγείας της Γερμανίας. Μέχρι στιγμής, περίπου 30 DTx έχουν εισαχθεί στον κατάλογο DiGA στη Γερμανία. Ένα παράδειγμα είναι το Vitadio, μια ψηφιακή εφαρμογή για άτομα με διαβήτη τύπου 2, υποστηρίζοντάς τα στην αποτελεσματική αυτοδιαχείριση και την αλλαγή του τρόπου ζωής τους.

Ωστόσο, οι γιατροί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, δεν μπορούν ακόμη να συνταγογραφήσουν αυτές και παρόμοιες εφαρμογές για τους ασθενείς τους.

Πότε μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, το EIT Health διοργάνωσε μια σειρά συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε όλη την Ευρώπη, και στην Ελλάδα, το 2021 και το 2022. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενοι από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των κανονιστικών υποθέσεων για τις ιατρικές συσκευές, τον ακαδημαϊκό  χώρο και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να συζητήσουν το γερμανικό μοντέλο και τις δυνατότητές του να εμπνεύσει τα κανονιστικά πλαίσια για την ψηφιακή υγεία σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.

Για να μπορέσουν οι Έλληνες γιατροί να συνταγογραφούν DTx για τους ασθενείς τους, το EIT Health ξεκίνησε πρόσφατα διάλογο για τις αποζημιούμενες ψηφιακές θεραπείες. Το 2022, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Υγείας δημιούργησαν μια ειδική επιτροπή που έχει επίσης ως στόχο τη διερεύνηση εφαρμογών ψηφιακής υγείας που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για την ανάπτυξη του ρυθμιστικού τοπίου.

Σχετικά με το EIT Health

Το EIT Health είναι ένα δίκτυο καινοτόμων φορέων υγείας με περίπου 130 εταίρους και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα για την ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη υγεία και μακροζωία. Το EIT Health διασυνδέει τους φορείς της υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη φροντίζοντας να συμπεριλάβει όλες τις πλευρές του «τριγώνου της γνώσης», ώστε η καινοτομία να μπορεί να συμβεί στο σημείο επαφής της έρευνας, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων προς όφελος των πολιτών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.eithealth.eu.