1916-05-06

06-05-1916

Πεθαίνει ο Χανς Κιάρι (Hans Chiari), αυστριακός γιατρός που περιέγραψε την ιστοπαθολογία του σπάνιου συνδρόμου Budd-Chiari.