1923-09-22

22-09-1923

Γεννιέται ο Ιπποκράτης Γιατζίδης, έλληνας γιατρός και καθηγητής πανεπιστημίου. Επινόησε τη μέθοδο της χρήσης στήλης ενεργού άνθρακα για εξωνεφρική κάθαρση το 1964 (Τεχνητός Νεφρός Γιατζίδη), που τον καθιέρωσε ως έναν σημαντικό νεφρολόγο σε διεθνές επίπεδο. Θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης νεφρολογίας στην Ελλάδα.