1958-05-16

16-05-1958

Εγκρίνεται ο Οργανισμός του Ενιαίου Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών (σήμερα ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”), δυναμικότητας 350 κλινών, με τη δημοσίευση του σχετικού Διατάγματος (ΦΕΚ 76Α/16-5-58).