1967-04-05

05-04-1967

Πεθαίνει ο Χέρμαν Μίλερ (Hermann Muller), αμερικανός γενετιστής, θεμελιωτής της ραδιογενετικής. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1946, για την επίτευξη τεχνητών γενετικών μεταλλάξεων, με έκθεση των γονιδίων σε ακτίνες X (1927). Το συμπέρασμα των ερευνών του, ότι το υλικό των χρωμοσωμάτων (γονίδια) μπορεί να αναπαράγεται, να αντιγράφεται, να υφίσταται αλλαγές και μεταλλάξεις, αποτέλεσε τον βιολογικό μηχανισμό της θεωρίας της εξέλιξης συμβάλλοντας στην αναδιαμόρφωσή της. (Θεωρία της συνθετικής εξέλιξης ή νεοδαρβινισμός).