1990-08-18

18-08-1990

Πεθαίνει ο Μπάροουζ Σκίνερ (Burrhus Skinner), αμερικανός ψυχολόγος, συγγραφέας, εφευρέτης και κοινωνικός φιλόσοφος, εμπνευστής της θεωρίας του Θεμελιώδους Συμπεριφορισμού (Behaviorism), βάσει της οποίας η ανθρώπινη συμπεριφορά αιτιολογείται από τις αντιδράσεις του ατόμου στα εξωτερικά ερεθίσματα.