1996-03-27

27-03-1996

Η Ευρωπαϊκή Επτροπή απαγορεύει την εξαγωγή ζώντων βοοειδών, βοδινού κρέατος και προϊόντων του από τη Μ. Βρετανία, εξαιτίας της εμφάνισης της σπογγόμορφης εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (“νόσος των τρελών αγελάδων”) και της σύνδεσής της με τη νόσο Creutzfeldt-Jacob.