2011-08-16

16-08-2011

Στο Lancet δημοσιεύεται έρευνα επιστημόνων από την Ταϊβάν, που δείχνει ότι ένα τέταρτο της ώρας καθημερινής σωματικής άσκησης, μειώνει στον άνθρωπο τη θνησιμότητα κατά 14% και μπορεί να επιμηκύνει κατά 3 έτη τη διάρκεια ζωής του.