2017-10-03

03-10-2017

Πεθαίνει ο Μισέλ Ζουβέ (Michel Jouvet), γάλλος νευροεπιστήμονας και ιατρικός ερευνητής, καθηγητής της Πειραματικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Λυόν. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την έρευνα σχετικά με τον ύπνο και τα όνειρα.