2018-03-21

21-03-2018

Υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ «Στηρίζοντας την Υγεία στην Ελλάδα». Η Πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που μπορεί να φτάσει και τα €250 εκατ.