2018-11-07

07-11-2018

Βρετανική επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στο British Medical Journal συμπεραίνει ότι η υπέρταση, ο διαβήτης και το κάπνισμα είναι παράγοντες μεγαλύτερου κινδύνου για έμφραγμα στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Οι άνδρες εξακολουθούν να κινδυνεύουν περισσότερο από έμφραγμα σε σχέση με τις γυναίκες, όμως οι τρεις παραπάνω παράγοντες κινδύνου έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στις γυναίκες.