2020-07-01

01-07-2020

Αίρονται και τα τελευταία μέτρα περιορισμού της COVID-19. Μέχρι την 1η Ιουλίου, επανέρχονται στην εργασία τους το 97% των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή και έχουν επαναλειτουργήσει το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων που είχαν κλείσει.