2020-08-29

29-08-2020

Πεθαίνει ο Ευτύχιος Βορίδης, έλληνας γιατρός, καθηγητής καρδιολογίας, πρωτεργάτης σε πολλά θέματα της καρδιολογικής επιστήμης στην Ελλάδα και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.