2021-03-22

22-03-2021

Η κυβέρνηση επιστρατεύει ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να συνδράμουν το ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αποστέλλονται φύλλα πορείας σε 206 συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς κάτω των 60 ετών. Η Απόφαση ξεκινάει χαρακτηριστικά ως εξής: “Επιτάσσουμε από ώρα 8:00 π.μ. της 22ας.3.2021 και για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός τις υπηρεσίες των ιατρών ειδικοτήτων…”