Σαρωτικοί έλεγχοι από το ΣΕΥΥΠ σε ιδιωτικές κλινικές

26-12-2016

Σαρωτικούς ελέγχους στις ιδιωτικές κλινικές της Αττικής πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Μετά από εντολή του υπουργού Υγείας, οι επιθεωρητές έχουν επισκεφθεί μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια του λεκανοπεδίου, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό ο έλεγχος θα επεκταθεί το επόμενο διάστημα και σε ιδιωτικές μονάδες της περιφέρειας.

Μέχρι στιγμής, τα ευρήματα των ελεγκτών αφορούν σε κλινικές οι οποίες λειτουργούν χωρίς ωστόσο να διαθέτουν άδεια λειτουργίας αλλά και σε θεραπευτήρια τα οποία διαθέτουν πανάκριβα ιατρικά μηχανήματα που όμως δεν έχουν δηλώσει, -ως όφειλαν –, στις αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας.

Οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει επίσης κλινικές στις οποίες δεν ταυτίζεται ο πραγματικός αριθμός των κλινών με τον δηλωθέντα ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνουν παρατυπίες στη διαχείριση των μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων. Επίσης, κατέγραψαν σοβαρές αναντιστοιχίες στις λίστες ασθενών, ιατρικών πράξεων και νοσηλίων.