Σχέδιο Δράσης για την Ανασύνθεση των Προϊόντων Τροφίμων σε 4 βασικούς άξονες με την υπογραφή Μπασκόζου

30-06-2018

Εγκύκλιο για την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την Ανασύνθεση των Προϊόντων Τροφίμων, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννης Μπασκόζος. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., τα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα ευθύνονται για το 63% των θανάτων παγκοσμίως. Οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες αποτελούν έναν από τους Βασικότερους παράγοντες για την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα από τα εν λόγω νοσήματα.

Όπως άλλωστε αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Τρόφιμα και τη Διατροφή 2015-2020 (European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020) του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Π.Ο.Υ., το αυξημένο σωματικό βάρος, η υπερβολική πρόσληψη ενέργειας, κορεσμένων και trans λιπαρών, ζάχαρης και αλατιού, καθώς και η ανεπαρκής κατανάλωση λαχανικών, φρούτων και προϊόντων ολικής άλεσης είναι βασικοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση μη μεταδοτικών νοσημάτων και πρέπει να αποτελέσουν ζητήματα προτεραιότητας.

Το ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανασύνθεση των Προϊόντων Τροφίμων διαμορφώνεται σε 4 βασικούς άξονες :

1ος Άξονας – Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, με συλλογή στοιχείων από ερευνητικές μελέτες αναφορικά με τις μέσες ημερήσιες προσλήψεις του ελληνικού πληθυσμού σε θρεπτικά συστατικά, με έμφαση στα ολικά σάκχαρα, στα βιομηχανικώς παραγόμενα trans λιπαρά οξέα και στο αλάτι/νάτριο, τις κύριες πηγές πρόσληψης των προαναφερθέντων θρεπτικών συστατικών και τη μέση κατανάλωση διάφορων ομάδων τροφίμων στον ελληνικό πληθυσμό. Παράλληλα, στόχος είναι να δημιουργηθεί βάση δεδομένων σύνθεσης μεταποιημένων τροφίμων η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία περιεκτικότητας των τροφίμων σε διάφορα θρεπτικά συστατικά

2ος Άξονας – Στόχοι. Τα συστατικά των τροφίμων στα οποία αρχικά στοχεύει το Σχέδιο Δράσης είναι το αλάτι, τα βιομηχανικώς παραγόμενα trans λιπαρά οξέα και τα πρόσθετα σάκχαρα.

3ος Άξονας – Δράσεις. Οι βιομηχανίες τροφίμων και οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων καλούνται να προβούν σε δράσεις με σκοπό τη μείωση των προαναφερόμενων συστατικών στα τρόφιμα που διατίθενται στους καταναλωτές. Παράλληλα προτείνονται δράσεις για την ενημέρωση του πληθυσμού,δράσεις με νομοθετικό περιεχόμενο καθώς και προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αναγνώριση και εφαρμογή μεθοδολογιών για την ανασύνθεση των τροφίμων. Σημειώνεται ότι, ο τελικός στόχος της ανασύνθεσης των προϊόντων τροφίμων δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, η μείωση κάποιων από τα συστατικά θα πρέπει να γίνει βάσει της αρχής αξιολόγησης οφέλους – επικινδυνότητας, να μην θίγεται η μικροβιολογική ασφάλεια των τροφίμων και να μην προκαλείται στους καταναλωτές σύγχυση ως προς την κατανάλωση αυτών των προϊόντων.

4ος Άξονας – Αξιολόγηση και παρακολούθηση.

Για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Ανασύνθεση Τροφίμων, η Υποομάδα Εργασίας για την Ανασύνθεση Τροφίμων θα εισηγείται προς την Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής στοχευμένες δράσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνονται σε Παραρτήματα που δύνανται να ανανεώνονται σε περιοδική βάση, σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Στα παραρτήματα θα καθορίζονται και οι φορείς υλοποίησης των δράσεων.

Η Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας συντονίζει τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης και συλλέγει δεδομένα για την εφαρμογή τους.