Σχέδιο της Task Force για τις αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Σειρά μέτρων για την ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει σχέδιο της Task Force, που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση στα τέλη Νοεμβρίου και το οποίο δημοσιεύεται στο περιοδικό Pharma Health.Το σχέδιο, περιλαμβάνει δράσεις σε 8 βασικούς άξονες:

1. Πρόσληψη μάνατζερ

Η Task Force προτείνει την πρόσληψη μιας ομάδας μάνατζερ 6 από το εξωτερικό και εννέα από την Ελλάδα με σκοπό την αναδιοργάνωση του οργανισμού. Ειδικότερα, προτείνεται να στεγαστεί μόνιμα στον ΕΟΠΥΥ ένα «γραφείο διαχείρισης έργου». Το γραφείο αυτό θα αποτελείται από:

– Διαχειριστή έργου (εμπειρογνώμονας – Διεθνές υψηλόβαθμο στέλεχος σε βάση πλήρους απασχόλησης).
– Διαχείριση έργου / επικοινωνία (δύο εμπειρογνώμονες – τοπικά χαμηλόβαθμα στελέχη)
– Διοικητική υποστήριξη και χρηματοοικονομική διαχείριση του έργου (δύο εμπειρογνώμονες – τοπικά χαμηλόβαθμα στελέχη).

Επικεφαλής του έργου προτείνεται να αναλάβει στέλεχος από το εξωτερικό με τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας στην ασφάλιση υγείας ως υψηλόβαθμο στέλεχος ή/ και ως σύμβουλος. Ακόμη, θα πρέπει να έχει εμπειρία ως επικεφαλής ομάδας σε έργα με ιδιαιτέρως μεγάλη πολιτική σημασία και σε έργο, που διέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ε. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας – όπως επισημαίνεται – θα θεωρηθεί προσόν… Αυτός σύμφωνα με το δημοσίευμα του pharma health θα έχει την τελική ευθύνη της υλοποίησης των απαιτήσεων και των μορφών που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι αυτός που θα λογοδοτεί για τον ΕΟΠΥΥ εντός και εκτός χώρας.

Επίσης προβλέπεται η θέση ενός ακόμη Υπεύθυνου Έργου με 8 τουλάχιστον χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων τεχνικής βοήθειας τα οποία να διέπονται από τους κανονισμούς της ΕΕ.

2. Όραμα και ρόλος του ΕΟΠΥΥ

Επανακαθορισμός του ρόλου του ΕΟΠΥΥ σε συνεννόηση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της διοίκησης του Οργανισμού.. Μία κεντρική απόφαση είναι ο μετασχηματισμός του από μείγμα παρόχου και αγοραστή υπηρεσιών υγείας σε οργανισμό αμιγώς κοινωνικής ασφάλισης υγείας. Ειδικότερα, προτείνονται:

– Να διεξαχθεί ημερίδα στρατηγικής για τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και αρμοδίων εμπλεκόμενων φορέων για τη διευκρίνιση του μελλοντικού ρόλου του οργανισμού στο σύστημα υγείας.
– Να συνταχθεί προσχέδιο νόμου με το οποίο οι περιφερειακές δομές παροχής να περιέλθουν στην ευθύνη του υπουργείου Υγείας (Εθνική Υπηρεσία Υγείας).

3. Νομοθεσία και κανονισμοί

Είναι αναγκαίες σύμφωνα με το σχέδιο της task force αλλαγές στις σχέσεις με τους παρόχους οι οποίες ενδεχομένως να απαιτούν και αλλαγή της νομοθεσίας. Η υπεύθυνη ομάδα επικοινωνίας θα πρέπει να στηρίξει τον ΕΟΠΥΥ στο επικοινωνιακό κομμάτι της αναγκαιότητας αυτών των μεταβολών που τελούν βέβαια υπό την αβεβαιότητα των πολιτικών διαδικασιών.

4. Διαχείριση εσόδων και δαπανών

Για να είναι σε θέση ο ΕΟΠΠΥ να διαχειρίζεται τις δαπάνες και τα έσοδα του πρέπει να λάβει τις βάσεις δεδομένων ασφαλισμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία και να επιβάλει την πληρωμή των εισφορών. Πρέπει να δημιουργήσει σύστημα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ώστε να παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και απευθείας στην ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες». Φυσικά, κάνει λόγο και για «βελτίωση αποζημίωσης των απαιτήσεων σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις». Ειδικότερα, προτείνεται:

– Επιβολή της μεταφοράς εισφορών στον ΕΟΠΥΥ.
– Μεταφορά των βάσεων δεδομένων των ασφαλισμένων από τα ταμεία στον ΕΟΠΥΥ.
– Αναδιαμόρφωση του χρέους πριν από τον Ιανουάριο του 2012 στα ταμεία.

5. Ενιαίο πακέτο παροχών

Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να παρέχει σαφές, καθορισμένο, ενιαίο πακέτο παροχών. Αυτό θα βασίζεται σε συμβάσεις με παρόχους στον κλάδο υγείας, το οποίο περιέχει μηχανισμούς πληρωμής με βάση δείκτες απόδοσης. Το πακέτο παροχών, σημειώνεται ότι εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες και αποτελεί πολιτική απόφαση. Σήμερα, αναφέρεται ότι ο ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να χρηματοδοτεί διαφορετικά επίπεδα παροχών, ενώ είναι σημαντικό να υπάρχει μόνο ένα ενοποιημένο πακέτο παροχών. Ωστόσο, η task force υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί μόνο η δημιουργία ενιαίου πακέτου, αλλά αυτό να αξιολογηθεί ώστε να εκτιμηθεί σε ποιους τομείς παρέχονται υπηρεσίες που είναι όντως απαραίτητες! Ειδικότερα, προτείνεται:

– Να ταυτοποιηθούν περιοχές για πιο αυστηρή μείωση των δαπανών.
– Να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις μεταξύ ΕΟΠΥΥ και παρόχων.
– Να αξιολογηθούν μοντέλα συμβάσεων από άλλες χώρες.
– Να προσδιοριστεί πιλοτική εφαρμογή του νέου μοντέλου συμβάσεων (περιεχόμενο και γεωγραφική περιοχή).

6. Οργάνωση και επιχειρησιακές διαδικασίες

Η task force αναφέρει οι νόμοι θα μείνουν στα χαρτιά, αν ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι έτοιμος να εφαρμόσει τις αλλαγές. Σημειώνει ότι υπάρχει σαφώς ανάγκη προσαρμογών και βελτιώσεων σε 2 περιοχές:

Α. Πρέπει να αξιολογηθεί η οργανωτική δομή του οργανισμού και να προσαρμοστεί
Β. Πρέπει να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί ο τρόπος διεκπεραίωσης των διοικητικών καθηκόντων. Εδώ γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη να υποστηριχτεί ο οργανισμός στην ίδρυση μίας μονάδας διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Unit).

 7. Διαχείριση πληροφοριών και συστήματα πληροφορικής

Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ δεν διαθέτει πληροφοριακό σύστημα (ERP). Η Task Force αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «είναι προφανές ότι ο ΕΟΠΥΥ χρήζει βελτίωσης στο πεδίο των συστημάτων πληροφορικής. Το ακριβές μέγεθος αυτών των αναγκών επένδυσης πρέπει πρώτα να αναλυθεί από την Τεχνική Βοήθεια. Σε κάποιους τομείς (π.χ. βάσεις δεδομένων ασφαλισμένων) ενδέχεται να είναι εφικτές ακόμη και βραχυπρόθεσμες λύσεις. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, αποτελούν μονόδρομο τα προηγμένα ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής». Η υλοποίησή τους, επισημαίνεται, ότι ξεπερνά το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου. Άρα θα χρειαστεί η εκπόνηση άλλου, μεγαλύτερου έργου.

8. Επικοινωνία

Τέλος όπως αναφέρει το Pharma Health η task force επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση της ασφάλισης υγείας είναι τεχνικό θέμα, αλλά σε τελική ανάλυση επηρεάζει όλους τους Έλληνες. Γι’ αυτό, τονίζει ότι η επικοινωνία αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας και προτείνει:

– Να σχεδιαστεί πληροφοριακό υλικό.
– Να διεξαχθούν εκστρατείες ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού.
– Να πραγματοποιηθούν σφυγμομετρήσεις για την αξιολόγηση των εκστρατειών ενημέρωσης.