Σε αδιέξοδο και οι κλινικές που διαμαρτύρονται για άνιση μεταχείριση από το Υπουργείο Υγείας

26-12-2016

Η έκφραση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου :«υποχρέωση της Πολιτείας είναι να εξοφλεί κατά προτεραιότητα τα χρέη προς τους φαρμακοποιούς καθώς και ότι όλη η αγορά υγείας γνωρίζει ότι οι φαρμακοποιοί έχουν αυτή την προτεραιότητα και θα την έχουν» προκάλεσε την αντίδραση του Συνδέσμου Ελληνικών κλινικών στις οποίες ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει πάνω από ένα δις.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου Ανδρέα Καρταπάνης, σε επιστολή που έστειλε προς τον υπουργό Υγείας  Α.Λυκουρέντζο και προς τον αναπληρωτή υπουργό Μ.Σαλμά επισημαίνει ότι η εξόφληση της πολιτείας προς όλους τους παρόχους υγείας θα πρέπει να είναι ισότιμη και δε μπορεί να είναι αποδεκτή η διάκριση που κάνει η πολιτεία υπέρ των φαρμακοποιών.

Οι κλινικάρχες τονίζουν στην επιστολή τους ότι δε μπορούν να δεχθούν την προνομιακή μεταχείριση μεμονωμένων παρόχων Υγείας και αναφέρουν τους λόγους που οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ τους έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο:

  • Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς τις επιχειρήσεις των μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών έρχονται ανεξόφλητες από το έτος 2007 και φθάνουν στο ύψος των 800 εκ. ευρώ μέχρι 31/12/2011.
  • Οι νέες οφειλές του 2012 ξεπερνούν μέχρι σήμερα τα 200 εκ. ευρώ.
  • Για τα ίδια οφειλόμενα ποσά έχουμε ήδη καταβάλει εμπρόθεσμα το σύνολο των οικονομικών μας υποχρεώσεων (φόρους, τέλη κλπ.) προς την Πολιτεία.
  • Για τα ίδια οφειλόμενα ποσά, προερχόμενα από νοσήλια με ελάχιστο για εμάς κέρδος, έχουμε ήδη καταβάλει στις προμηθεύτριες εταιρείες όλα τα κόστη για φάρμακα και ειδικά υλικά που περιλαμβάνονται στα νοσήλια αυτά.

Ειδικά στα φάρμακα γνωρίζετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προκαταβάλουμε την αξία τους για να μας παραδώσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες.