Σε αργία γιατρός του ΕΣΥ γιατί συνταγογραφούσε επιθέματα για διαφορετικούς ασθενείς με την ίδια φωτογραφία

25-08-2017

Σε αργία τέθηκε γιατρός του ΕΣΥ ο οποίος βρέθηκε να συνταγογραφεί επιθέματα χρησιμοποιώντας την ίδια φωτογραφία έλκους για διαφορετικούς ασθενείς! Ο ιατρός εργάζεται στην Ορθοπεδικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γεν. Νοσοκομείου Μεσσηνίας και σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου:

* κατά το χρονικό διάστημα από  1.7.2015 έως  22.3.2016,  «διαπιστώθηκε  ως  προς  την  έκδοση  και υποβολή  ηλεκτρονικών γνωματεύσεων  επιθεμάτων  στο  ηλεκτρονικό σύστημα  του  ΕΟΠΠΥ  ότι  κατά το ανωτέρω  χρονικό  διάστημα,  εξέδωσε    ηλεκτρονικά  γνωματεύσεις  σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση ίδιας φωτογραφίας έλκους, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από έναν ή περισσότερους άλλους γιατρούς σε διαφορετική γνωματευση ασφαλισμένους.

 

Οι φωτογραφίες ταυτοποιήθηκαν με ψηφιακή μέθοδο και διαπιστώθηκε ότι είναι απόλυτα ταυτόσημες μεταξύ τους. Ο ιατρός κατά την απολογία του υποστήριξε ότι,   οι φωτογραφίες ελκών που λαμβάνονται από τους ασθενείς  μεταφέρονται  και αποθηκεύονται  από  εμένα  σε  κοινόχρηστο  υπολογιστή  του  Νοσοκομείου  που βρίσκεται στο γραφείο Ιατρών της Κλινικής μου ή στον υπολογιστή του Τακτικού Ορθοπεδικού  Ιατρείου και χρησιμοποιούνται αργότερα για την έκδοση της έκαστης γνωμάτευσης. Πιθανόν,  εκ  παραδρομής  και  δικού  μου  σφάλματος,  χρησιμοποιήθηκε  από  το αρχείο του υπολογιστή η ίδια φωτογραφία σε διαφορετικούς ασφαλισμένους κατά την έκδοση των γνωματεύσεων καθώς και άλλοιθ συνλάδελφοι  μπορούν  να χρησιμοποιούν  τους  ίδιους  υπολογιστές.  Επιπλέον  δεν  υπάρχει τρόπος  διασφάλισης του  υπολογιστή από τους πολλαπλούς χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτόν».

Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου, ο ιατρός κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα προέβη σε υποβολή αναληθών ιατρικών γνωματεύσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ γεγονός που συνδέεται με οικονομική βλαβη του ΕΟΠΥΥ επειδή:

α) συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος καθότι: Ο Ιατρός εκ της θέσεώς του μπορεί να συνεχίσει να συνταγογραφεί παράνομα υποβάλλοντος τον ΕΟΠΥΥ σε περαιτέρω οικονομική ζημία, γεγονός πιθανό αφού στο παρελθόν επανειλημμένα κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια προέβαινε στην παράνομη αυτή πρακτική

β) τα πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία ασκήθηκε ήδη πειθαρχική δίωξη τιμωρούνται και με την ποινή της οριστικής  παύσης

γ)  υπάρχουν  αποχρώσες  ενδείξεις  για  την  τέλεση  των προαναφερθέντων ανωτέρω πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία φέρονται ότι επέφεραν οικονομική ζημία στον ΕΟΠΥΥ.

δ) υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση αποτροπής τέλεσης νέων παραπτωμάτων και ανάγκη προστασίας του κύρους της υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος αφού στο παρελθόν επανειλημμένα ο ανωτέρω ιατρός κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια προέβαινε στην παράνομη ανωτέρω περιγραφείσα εκτενώς πρακτική». Για τους παραπάνω λόγους η διοίκηση του νοσοκομείου αποφάσισε να θέσει σε αργία τον εν λόγω ιατρό.