Σε δημόσια διαβούλευση τα αποζημιούμενα επιθέματα από τον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο ΕΟΠΥΥ τα επιθέματα, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης  αποζημίωσης τους από τον Οργανισμό. Η διαβούλευση αφορά προϊόντα  τα  οποία εντάσσονται  στις  ήδη υπάρχουσες κατηγορίες που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ καθώς και  προϊόντα  τα οποία  εντάσσονται  στις  ήδη υπάρχουσες κατηγορίες αλλά δεν υπάρχει για αυτά ανάλογη υποκατηγορία διάστασης ή όγκου. Επίσης, περιλαμβάνονται προϊόντα για την επιδερμόλυση και προτείνεται η δημιουργία υποκατηγοριών στην νέα αυτή κατηγορία.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που οι κωδικοί τους  δεν εντάσσονται  στις  υπάρχουσες  αποζημιούμενες κατηγορίες,  θα τεθούν σε διαβούλευση αφού πρώτα ελεγχθούν από ελεγκτικές – υγειονομικές δομές του ΕΟΠΥΥ.

 Η  διαδικασία  της  διαβούλευσης  είναι  ανοικτή  και προσβάσιμη στους ενδιαφερόμενους  κατασκευαστές – εισαγωγείς  και  προμηθευτές  επιθεμάτων,  οι  οποίοι καλούνται να καταθέτουν τις προτάσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την  κατηγοριοποίηση.