Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Εγκύκλιου του Προέδρου του ΕΟΦ για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις

28-02-2024

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο Εγκύκλιου του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις. Με το προτεινόμενο σχέδιο Εγκυκλίου ενσωματώνονται τροποποιήσεις της διαδικασίας οι οποίες έχουν ανακοινωθεί μέσω αναρτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού μετά την έκδοση της άνω Εγκυκλίου και διασαφηνίζονται και συμπληρώνονται εδάφια αυτής. Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου med_conf at eof dot gr. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:00.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι Πανελλήνια Συνέδρια πραγματοποιούνται μία (1) φορά το χρόνο από επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, που αντιστοιχούν στις αναγνωρισμένες ειδικότητες και εξειδικεύσεις του ΚΕΣΥ και σε όσους επιστημονικούς φορείς έχουν συμπληρώσει διάρκεια λειτουργίας ίση ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών, με αποδεδειγμένα επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο. Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των εκδηλώσεων αυτών είναι τουλάχιστον δύο (2) ημέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων ίσος ή μεγαλύτερος των εκατό (100), και η χορηγία ενδέχεται να ανέρχεται έως και του ποσού των €30.000 ανά εταιρεία/ χορηγό. Ο επιστημονικός φορέας/ εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και το αληθές των δηλωθέντων.

Eπιστημονικές Ημερίδες/Διημερίδες διοργανώνονται από επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, έχουν διάρκεια μία (1) ημέρα ή δύο (2) ημέρες αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων, και χορηγία έως και €5.000 ανά εταιρεία/χορηγό.

Οι χορηγίες για τις επιστημονικές εκδηλώσεις διάρκειας μεγαλύτερης των οκτώ (>8) ωρών ανέρχονται έως του ποσού των €15.000,00 ανά εταιρεία/ χορηγό.

Κρατικοί φορείς, όπως νοσοκομεία, πανεπιστημιακές κλινικές, κλινικές του ΕΣΥ, εργαστήρια, έχουν την δυνατότητα διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ημερίδες, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια), έως και τρεις (3) φορές ετησίως με ελεύθερη συμμετοχή. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται εγγύς της πόλης, που βρίσκεται το Νοσοκομείο (εντός των ορίων πρώην νομού ή παρακείμενου πρώην νομού), κατά προτίμηση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και χωρίς stands φαρμακευτικών εταιρειών, εφόσον πραγματοποιούνται στο χώρο του Νοσοκομείου. H μέγιστη χρονική διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών δύναται να είναι έως και δύο (2) ημέρες. Η χορηγία από κάθε εταιρία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ δύναται να ανέρχεται έως και του ποσού των 2.500€ με ανώτατο όριο από το σύνολο των εταιρειών/χορηγών έως του ποσού των 10.000€. Οι ειδικές περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού, εξετάζονται κατά περίπτωση (π.χ. εισαγωγή πτωματικών τεμαχίων από το εξωτερικό – συμμετοχή ξένων ομιλητών, κ.λ.π).