Σε πλήρη ανάπτυξη οι διεθνείς συνεργασίες του μεταμοσχευτικού κέντρου του «Λαϊκού» νοσοκομείου

04-11-2017

Να καθιερωθεί και να αναπτυχθεί μέσα στην ερχόμενη διετία το πρόγραμμα μεταμόσχευσης ήπατος του νοσοκομείου της Αθήνας «Λαϊκό», πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη 1  Νοεμβρίου τη λειτουργία του, είναι από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι η περασμένη Τετάρτη 1 Νοεμβρίου ήταν επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων.

Την ίδια στιγμή, πάντα στο «Λαϊκό», σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το πρόγραμμα μεταμόσχευσης νεφρού με χιαστί ανταλλαγή οργάνων μεταξύ ζευγαριών δοτών – ληπτών, πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με αντίστοιχα μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας, της Τσεχίας και της Αυστρίας, ενώ ανταλλαγές οργάνων πραγματοποιούνται και στα πλαίσια της South Europe Alliance, με την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ο συντονιστής διευθυντής της πανεπιστημιακής νεφρολογικής κλινικής και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του «Λαϊκού», καθηγητής Νεφρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Μπολέτης, ο οποίος είναι επίσης ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), εξηγεί ότι «στις ανταλλαγές οργάνων με μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού, ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην εγγύτητα μεταξύ των συνεργαζόμενων κέντρων, προκειμένου οι πτήσεις να είναι απευθείας για να κερδίζουμε πάντα τη μάχη μας με τον χρόνο».